Veiligheidsplan, huisregels en alcoholbeleid

Geplaatst op 28 augustus 2018

Zoals jullie in het voorwoord van onze voorzitter hebt kunnen lezen hebben wij als kermiscomité te maken met regels die de gemeente stelt in de vergunning. Wij hebben daarom in samenspraak met de horeca een veiligheidsplan opgesteld, evenals huisregels en alcoholbeleid.

Het veiligheidsplan bestaat vooral uit een risicoanalyse van incidenten die zouden kunnen plaatsvinden en hoe wij als bestuur en horeca daarop zullen reageren. Gelukkig gebeurt er eigenlijk nooit iets vervelends op de Dremptse Kermis, maar we zijn nu in ieder geval voorbereid.

Huisregels en alcoholbeleid, dat is eigenlijk niets nieuws. We maken er een gezellig feest van met zijn allen zoals we al jaren doen. Het mooie van onze kermis is dat het een echt dorpsfeest is waar je bijna iedereen kent en gezelligheid en verdraagzaamheid voorop staan. Juist dat maakt het voor het kermiscomité zo leuk om dit feest elk jaar te mogen organiseren.

Wat betreft de alcohol is het ook simpel: onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken en gedronken. Uiteraard werkt de horeca met polsbandjes en/of stempels. Ben je 18 jaar of ouder, zorg er dan voor dat je als zodanig herkenbaar bent voor het barpersoneel. Bij de muntverkoop kun je met je legitimatiebewijs een bandje of stempel halen. Verder doen wij als comité een beroep op het gezond verstand van iedereen. Geef geen alcohol aan jongeren onder de 18, omdat het gewoon niet mag. Realiseer je vooral dat alcohol voor jongeren ongezond is. Realiseer je ook dat een incident waarbij een jongere met alcohol op betrokken is, kan leiden tot het intrekken van de drankvergunning van de kermis. Dus laten we met zijn allen een oogje in het zeil houden, dan komt het goed.

De huisregels zullen duidelijk zichtbaar bij de entree van het kermistermijn worden aangeplakt zodat je ze niet kunt missen en kunt lezen. De allerbelangrijkste regel nemen we ook op in het boekje:

Welkom en veel plezier op de Dremptse Kermis.

Het Kermiscomité