Welkom op de website van de Dremptse kermis | 17 t/m 19 september 2022

Reglement optocht

Artikel 1

Deelname is voor eigen risico, deelnemers dienen zelf verzekerd te zijn voor ongevallen en calamiteiten.

Artikel 2

De uitslag van de jury is bindend.

Artikel 3

De wagenbouwers dienen rekening te houden met een maximale hoogte van 4 meter en maximale breedte van 3,5 meter voor de optochtwagens.

Artikel 4

De wagens dienen zelf gebouwd te worden, gedeeltelijk aankoop van een wagen is niet toegestaan, tenzij in overleg en met toestemming van de optochtcommissie. Wanneer de gedeeltelijke aankoop constructief zo veranderd is dat er geen overeenkomst meer te zien is, kan de optochtcommissie besluiten dat de wagen met mededingen van de prijzen mag deelnemen aan de optocht. Bij een volledig aangekochte wagen zal deze buiten mededingen van de prijzen meerijden

Artikel 5

Indien de wagen zelf gebouwd is, maar in een andere optocht al heeft meegereden, zal door de optochtcommissie besloten worden of deze wagen wel of niet zal meerijden voor de prijzen.

Artikel 6

Grote voertuigen, zoals vrachtwagens en bussen mogen buiten mededingen van de prijzen meerijden. Uitzondering op deze regel is de vrachtwagen van de carnavalsvereniging De Blauwe Snep.

Artikel 7

Alle tractoren en landbouwwagens dienen er verzorgd en schoon uit te zien, en moeten voldoen aan de wettelijke verkeerseisen. (kleine tractoren) De bestuurders van de meerijdende voertuigen dienen in het bezit te zijn, voor het daarvoor geldig rijbewijs.

Bestuurders van meerijdende voertuigen mogen geen alcohol nuttigen voor of tijdens de optocht.

Artikel 8

Tijdens de optocht dienen deelnemers aan de optocht zich te gedragen volgens de normale gangbare fatsoensnormen. Kwetsende uitlatingen dan wel gedragingen, schuttingtaal, het weggooien van afval vanaf de wagen, of de wagen al afbreken tijdens de optocht is verboden, en zal tot gevolg hebben dat men wordt uitgesloten van de optocht.
8A: Het geluidsniveau op de wagens moet binnen de normen zijn tijdens de optocht, dit naar beoordeling van het kermisbestuur.
8B: Knalapparaten zijn binnen de bebouwde kom niet toegestaan.

Artikel 9

Het is toegestaan om twee reclameborden op een grote wagen te voeren. De afmetingen zijn maximaal 150×50 centimeter. Het sponsorgeld van deze borden is voor de wagenbouwers zelf. Wagenbouwers zijn vrij om sponsoren te benaderen. Reclame anderszins is tijdens de optocht niet toegestaan.

Artikel 10

De nabetaling, zal plaatsvinden uitsluitend op de jaarvergadering. De nabetalingen die niet worden opgehaald tijdens deze jaarvergadering zullen vervallen in het prijzengeld voor het daaropvolgende kermis.

Artikel 11

Verzekering: een landbouwvoertuig dient net als andere motorvoertuigen verzekerd te zijn voor de Wettelijke Aansprakelijkheid. (WA) In de polisvoorwaarden is vaak opgenomen dat de verzekeringsdekking geldt bij normaal gebruik voor agrarische werkzaamheden. Het is daarom zeker raadzaam om uw polis door te nemen en contact te zoeken met de verzekering en melding te maken van het gebruik voor andere activiteiten. Dit voorkomt discussie achteraf. De bestuurder van het voertuig is wettelijk aansprakelijk voor de schade aan personen die op de tractor of op de aangekoppelde (kermis)wagen meerijden. En voor de orde op en rond de wagen. Tractorbestuurders ontvangen net als de voorgaande jaren een akkoordverklaring, welke ingevuld dient te worden voor de optocht begint.

Deze verklaring moet op de zaterdag voor de optocht voor 18.00 uur binnen zijn bij de optochtcommissie. Niet ontvangen is niet meerijden.

Artikel 12

Voor de goede orde delen wij mede dat:

Deelname aan de optocht geheel voor eigen risico is. Dat het kermisbestuur niet aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade dan ook. Dat er een alcoholverbod geldt voor alle deelnemers aan de optocht.

Het kermisbestuur houdt zich het recht voor om tijdens de optocht, deelnemers die zich niet aan het reglement houden, uit de optocht te verwijderen.