Reglement vogelschieten

Artikel 1

Het vogelschieten vindt plaats ieder jaar op de derde maandag in september.

Artikel 2

Deelname is mogelijk voor diegene die:
A: Woonachtig is in Drempt.
B: Woonachtig is in dat deel van het buitengebied wat in het verleden bij Drempt hoorde of sterk op Drempt is georiënteerd.
C: Lid is van een van de Dremptse kerkgenootschappen.
D: Oud inwoner of oud kerklid is.

Artikel 3

De deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn.

Artikel 4

De deelnemer dient vooraf het inschrijfgeld te voldoen, waarvan de hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 5

Op de vogel wordt in de volgende volgorde geschoten te weten : genodigden, ereleden, oude koning, bestuur, officieren, vendeliers, overige deelnemers.

Artikel 6

Degenen die na behoorlijk afroepen niet terstond verschijnt zal zijn beurt moeten laten voorbijgaan en wachten tot dat in de volgende reeks zijn beurt weer komt. Slechts wanneer iemand bij de eerste ronde zijn beurt heeft voorbij laten gaan, zal hem of haar de mogelijkheid gegeven worden om in een herhaling van de aanwezige namen, voordat eventueel met de tweede ronde begonnen wordt, alsnog een schot op de vogel te doen.

Artikel 7

Hij of zij die in de eerste ronde de kop, staart of de vleugels eraf schiet zal ook een prijs ontvangen.

Artikel 8

De koning of koningin ontvangt een geldbedrag, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Tevens zal hij of zij het volgend jaar een vrijschot mogen doen op de vogel.

Artikel 9

Indien het bestuur inschat dat het afschieten van de vogel te lang gaat duren, zal door middel van het instellen van een wekker de koning of koningin worden aangewezen. Het instellen van de wekker wordt door een derde persoon bepaald.

Artikel 10

Indien de vogel valt of de wekker afgaat op een moment dat er geen schot wordt gelost, zal de schutter die hieraan voorafgaande heeft geschoten de nieuwe koning of koningin worden. Indien de vogel valt of de wekker afgaat op een moment dat er geen schot wordt gelost, zal de schutter die hieraan voorafgaande heeft geschoten de nieuwe koning of koningin worden.

Artikel 11

De huldiging van de nieuwe koning of koningin zal plaatsvinden een half uur nadat de vogel is gevallen.

Artikel 12

Hij of zij die tijdens het schieten niet strikt de aanwijzingen van de bestuursleden volgt, of door zijn of haar gedrag derden in gevaar brengt, kan onmiddellijk door het bestuur voor verdere deelname worden uitgesloten.

Artikel 13

In alles, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.