Bielemannen

De bielemannen
De bielemannen

De kermis in Drempt kan niet zonder bielemannen, het is een vertrouwd gezicht tijdens de jaarlijkse kermis in Drempt.

In het verleden bestond hun taak o.a. uit het opruimen van obstakels die de doortocht van de schutterij versperden. De Bieleman moest de weg dus vrijmaken. Enige decennia geleden werd voorafgaand aan de kermis of het vogelschieten bij elk café een boompje neergezet, dat door de Bielemannen ritueel moest worden omgehakt, anders kon het feest niet doorgaan. Thans wordt er tijdens de kermis willekeurig een boomstam neergelegd, die eerst moet worden omgehakt. Ook op de maandagmorgen voorafgaand aan het vogelschieten moet eerst een boom omgehakt worden.

Foto uit 1965
1965 – Bielemannen

Naast deze functie hebben de Bielemannen ook wel een andere taak. Zij zijn er om het volk te vermaken en leven een beetje boven de wet tijdens de kermis. Deze functie geeft de Bielemannen ook wel de naam piassen. Zij dienen om het publiek op afstand te houden en een goede pias kan soms dingen uithalen waar niemand op verdacht is.

Tijdens de kermis wordt er willekeurig een boomstam neergelegd, die eerst moet worden omgehakt
Tijdens de kermis wordt er willekeurig een boomstam neergelegd, die eerst moet worden omgehakt

Hun werk wordt beloond door in de versperring versnaperingen aan te brengen, zoals bier. De huidige Bielemannen die we tijdens de kermis zien en vooral horen hebben wel wat verandering ondergaan. Ze verplaatsen zich met een auto, uitgerust met allerlei toeters en bellen.

Auto van de bielemannen; uitgerust met allerlei toeters en bellen
Auto van de bielemannen; uitgerust met allerlei toeters en bellen

Al met al ’n leuke vertoning en we hopen in lengte van jaren dat de Bielemannen deel blijven uitmaken van de kermis.