Disclaimer

Schutterij St. Willibrordus Drempt streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Schutterij St. Willibrordus Drempt niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Schutterij St. Willibrordus Drempt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Schutterij St. Willibrordus Drempt behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Wel stelt Schutterij St. Willibrordus Drempt het op prijs dat onjuistheden worden gemeld bij de webredactie. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.